Club OneClub

Club OneClub
OneClub

TABLE RESERVATION
+420776151517
Rezervace stolů a V.I.P. boxů jsou drženy max. do půlnoci. Rezervovaným stolem nebo boxem se rozumí plně úhrazená částka povinné konzumace pro daný stůl/box.
Management klubu muže odmítnout vstup na akce osobám mladším 25 let, silně podnapilým, pod vlivem drog nebo jiných omamných látek, nevhodně oblečeným (preferuje se elegant dresscode) pro danou událost nebo osobám, které svým chováním můžou ohrozit nebo znepříjemnit pobyt v klubu pro ostatní hosty.

Z provozně-bezpečnostních důvodů je stanoven limit na maximální počet osob pobývajících v baru. Po naplnění tohoto limitu může být vstup uzavřen

Not in popular venues` list yet
Raise to the 1st place
Events
Activities
Show more